Khóa van khí điều áp Master Lock S3910 Mới
Mã sản phẩm: S3910
Đăng ngày 26-09-2022 02:59:57 AM
Giá : 365.000 đ

Thiết bị khóa van điều áp Master Lock S3910 hầu như phù hợp với tất cả các van có đường kính lên đến 3in (76mm) và hoạt động trên van có hoặc không có bảo vệ. Thiết bị đã được cấp bằng sáng chế này bao quanh tay cầm của van gas để bảo vệ khỏi việc vô tình mở van. Chấp nhận bất kỳ khóa và khóa an toàn Master Lock hoặc American Lock nào - nhiều công nhân có thể áp dụng khóa an toàn cá nhân của họ.

Bộ kết hợp 5 khóa van cổng xoay Master Lock 485 Mới
Mã sản phẩm: 485
Đăng ngày 26-09-2022 02:33:47 AM
Giá : 4.255.000 đ

Bộ khóa van cổng xoay Master Lock 485  Gói kết hợp bao gồm một bộ năm khóa - 480, 481, 482, 483, 484. Các thiết bị khóa van cổng này có tính năng xoay ra ngoài / vào trong để cho phép lắp đặt dễ dàng hơn và bộ phận lưu trữ và thân bao quanh tay cầm vận hành van để bảo vệ chống lại sự cố hở van. Thiết kế xoay độc đáo, được cấp bằng sáng chế cho phép lắp đặt dễ dàng hơn trong các ứng dụng không gian hạn chế. Thân máy bằng nhựa nhiệt dẻo Zenez ™ điện môi, bền, chịu được hóa chất và hoạt động hiệu quả trong các điều kiện khắc nghiệt. Bao gồm các nhãn an toàn vĩnh viễn có khả năng hiển thị cao.

Khóa van cổng xoay cho tối đa 4 ổ khóa móc Master Lock 484 Mới
Mã sản phẩm: 484
Đăng ngày 26-09-2022 02:10:08 AM
Giá : 1.695.000 đ

Thiết bị khóa van cổng xoay Master Lock 484 có độ sâu 86mm và độ mở gốc 101mm cho tay nắm van có đường kính từ 203mm đến 330mm để bao quanh tay cầm vận hành van để bảo vệ chống lại sự cố hở van. Thiết kế xoay độc đáo, được cấp bằng sáng chế cho phép lắp đặt dễ dàng hơn trong các ứng dụng không gian hạn chế. Thân máy bằng nhựa nhiệt dẻo Zenez ™ cách điện, bền, chịu được hóa chất và hoạt động hiệu quả trong các điều kiện khắc nghiệt. Bao gồm các nhãn an toàn vĩnh viễn có khả năng hiển thị cao.

Khóa van cổng xoay cho tối đa 4 ổ khóa móc Master Lock 483 Mới
Mã sản phẩm: 483
Đăng ngày 26-09-2022 01:51:50 AM
Giá : 965.000 đ

Thiết bị khóa van cổng xoay Master Lock 483 có độ sâu 70mm và độ mở gốc 89mm cho tay nắm van có đường kính từ 152mm đến 254mm để bao quanh tay cầm vận hành van để bảo vệ chống lại sự cố hở van. Thiết kế xoay độc đáo, được cấp bằng sáng chế cho phép lắp đặt dễ dàng hơn trong các ứng dụng không gian hạn chế. Thân máy bằng nhựa nhiệt dẻo Zenez ™ cách điện, bền, chịu được hóa chất và hoạt động hiệu quả trong các điều kiện khắc nghiệt. Bao gồm các nhãn an toàn vĩnh viễn có khả năng hiển thị cao.

Khóa van cổng xoay cho tối đa 4 ổ khóa móc Master Lock 482 Mới
Mã sản phẩm: 482
Đăng ngày 25-09-2022 09:37:14 PM
Giá : 715.000 đ

Thiết bị khóa van cổng xoay Master Lock 482 có độ sâu 48mm và độ mở gốc 64mm cho tay nắm van có đường kính từ 102mm đến 165mm để bao quanh tay cầm vận hành van để bảo vệ chống lại sự cố hở van. Thiết kế xoay độc đáo, được cấp bằng sáng chế cho phép lắp đặt dễ dàng hơn trong các ứng dụng không gian hạn chế. Thân máy bằng nhựa nhiệt dẻo Zenez ™ cách điện, bền, chịu được hóa chất và hoạt động hiệu quả trong các điều kiện khắc nghiệt. Bao gồm các nhãn an toàn vĩnh viễn có khả năng hiển thị cao.

Khóa van cổng xoay cho tối đa 3 ổ khóa móc Masterlock 481 Mới
Mã sản phẩm: 481
Đăng ngày 25-09-2022 09:26:46 PM
Giá : 535.000 đ

Thiết bị khóa van cổng xoay Master Lock 481 có độ sâu 30mm và độ mở gốc 38mm cho tay nắm van có đường kính từ 50mm đến 127mm để bao quanh tay cầm vận hành van để bảo vệ chống lại sự cố hở van. Thiết kế xoay độc đáo, được cấp bằng sáng chế cho phép lắp đặt dễ dàng hơn trong các ứng dụng không gian hạn chế. Thân máy bằng nhựa nhiệt dẻo Zenez ™ cách điện, bền, chịu được hóa chất và hoạt động hiệu quả trong các điều kiện khắc nghiệt. Bao gồm các nhãn an toàn vĩnh viễn có khả năng hiển thị cao.

Khóa van cổng xoay cho tối đa 2 ổ khóa móc Masterlock 480 Mới
Mã sản phẩm: 480
Đăng ngày 25-09-2022 08:37:28 PM
Giá : 355.000 đ

Thiết bị khóa van cổng xoay Master Lock 480 có độ sâu 30mm và độ mở gốc 19mm cho tay nắm van có đường kính từ 25mm đến 76mm để bao quanh tay cầm vận hành van để bảo vệ chống lại sự cố hở van. Thiết kế xoay độc đáo, được cấp bằng sáng chế cho phép lắp đặt dễ dàng hơn trong các ứng dụng không gian hạn chế. Thân máy bằng nhựa nhiệt dẻo Zenez ™ cách điện, bền, chịu được hóa chất và hoạt động hiệu quả trong các điều kiện khắc nghiệt. Bao gồm các nhãn an toàn vĩnh viễn có khả năng hiển thị cao.

Khóa tay cầm van cổng 457mm đến 635mm LOCKEY SGVL17
Mã sản phẩm: SGVL17
Đăng ngày 14-03-2022 12:45:56 AM
Giá : 4.035.000 đ

Khóa van cổng LOCKEY  SGVL17 có chiều sâu 75mm và độ mở gốc 174mm cho tay van đường kính 18"(457mm) đến 25" (635mm), được sử dụng xung quanh tay cầm vận hành van để ngăn chặn việc vô tình mở van. Vỏ bằng nhựa nhiệt dẻo cách nhiệt, nhẹ, chắc chắn, chịu được hóa chất và hoạt động hiệu quả trong các điều kiện khắc nghiệt.

Khóa tay cầm van cổng 330mm đến 457mm LOCKEY SGVL16
Mã sản phẩm: SGVL16
Đăng ngày 12-03-2022 01:39:38 AM
Giá : 2.750.000 đ

Khóa van cổng LOCKEY  SGVL16 có chiều sâu 75mm và độ mở gốc 123mm cho tay van đường kính 13 "(330mm) đến 18" (457mm), được sử dụng xung quanh tay cầm vận hành van để ngăn chặn việc vô tình mở van. Vỏ bằng nhựa nhiệt dẻo cách nhiệt, nhẹ, chắc chắn, chịu được hóa chất và hoạt động hiệu quả trong các điều kiện khắc nghiệt.

Khóa tay cầm van cổng 254mm đến 330mm LOCKEY SGVL15
Mã sản phẩm: SGVL15
Đăng ngày 12-03-2022 01:33:46 AM
Giá : 1.550.000 đ

Khóa van cổng LOCKEY  SGVL15 có chiều sâu 78mm và độ mở gốc 95mm cho tay van đường kính 10 "(254mm) đến 13" (330mm), được sử dụng xung quanh tay cầm vận hành van để ngăn chặn việc vô tình mở van. Vỏ bằng nhựa nhiệt dẻo cách nhiệt, nhẹ, chắc chắn, chịu được hóa chất và hoạt động hiệu quả trong các điều kiện khắc nghiệt.

Khóa tay cầm van cổng 165mm đến 254mm LOCKEY SGVL14
Mã sản phẩm: SGVL14
Đăng ngày 12-03-2022 01:22:04 AM
Giá : 945.000 đ

Khóa van cổng LOCKEY  SGVL14 có chiều sâu 64mm và độ mở gốc 85mm cho tay van đường kính 6,5 "(165mm) đến 10" (254mm), được sử dụng xung quanh tay cầm vận hành van để ngăn chặn việc vô tình mở van. Vỏ bằng nhựa nhiệt dẻo cách nhiệt, nhẹ, chắc chắn, chịu được hóa chất và hoạt động hiệu quả trong các điều kiện khắc nghiệt.

Khóa tay cầm van cổng 127mm đến 165mm LOCKEY SGVL13
Mã sản phẩm: SGVL13
Đăng ngày 12-03-2022 01:16:29 AM
Giá : 465.000 đ

Khóa van cổng LOCKEY SGVL13 có chiều sâu 53mm và độ mở gốc 64mm cho tay van đường kính 5 "(127mm) đến 6,5" (165mm), được sử dụng xung quanh tay cầm vận hành van để ngăn chặn việc vô tình mở van. Vỏ bằng nhựa nhiệt dẻo cách nhiệt, nhẹ, chắc chắn, chịu được hóa chất và hoạt động hiệu quả trong các điều kiện khắc nghiệt.

Khóa tay cầm van cổng 64mm đến 127mm LOCKEY SGVL12
Mã sản phẩm: SGVL12
Đăng ngày 12-03-2022 01:07:43 AM
Giá : 305.000 đ

Khóa van cổng LOCKEY SGVL12 có chiều sâu 40mm và độ mở gốc 39mm cho tay van đường kính 2,5 "(64mm) đến 5" (127mm), được sử dụng xung quanh tay cầm vận hành van để ngăn chặn việc vô tình mở van. Vỏ bằng nhựa nhiệt dẻo cách nhiệt, nhẹ, chắc chắn, chịu được hóa chất và hoạt động hiệu quả trong các điều kiện khắc nghiệt.

Khóa tay cầm van cổng 25mm đến 64mm LOCKEY SGVL11
Mã sản phẩm: SGVL11
Đăng ngày 11-03-2022 06:20:00 AM
Giá : 225.000 đ

Khóa van cổng LOCKEY SGVL11 có chiều sâu 30mm và độ mở gốc 19mm cho tay van đường kính 1 "(25mm) đến 2,5" (64mm), được sử dụng xung quanh tay cầm vận hành van để ngăn chặn việc vô tình mở van. Vỏ bằng nhựa nhiệt dẻo cách nhiệt, nhẹ, chắc chắn, chịu được hóa chất và hoạt động hiệu quả trong các điều kiện khắc nghiệt.

Khóa van cổng có thể điều chỉnh 25mm đến 165mm LOCKEY AGVL01
Mã sản phẩm: AGVL01
Đăng ngày 11-03-2022 05:19:42 AM
Giá : 365.000 đ

Khóa an toàn van cổng có thể điều chỉnh được đa năng và giá cả phải chăng. So với khóa van cổng tiêu chuẩn, nó có thể được điều chỉnh để phù hợp với tay nắm van có đường kính từ 25 mm đến 165 mm, thay thế cho ba thiết bị khóa van cổng tiêu chuẩn truyền thống, có thể được áp dụng cho các trường hợp khác nhau và linh hoạt hơn.

Khóa van cổng cho tay cầm van có đường kính 250mm-330mm LOCKEY SGVL05
Mã sản phẩm: SGVL05
Đăng ngày 10-03-2022 11:59:03 PM
Giá : 1.545.000 đ

Khóa an toàn van cổng LOCKEY SGVL05 có chiều sâu 76mm và độ mở gốc 105mm cho tay nắm van có đường kính 10 "(254mm) đến 13" (330mm) và được sử dụng xung quanh tay cầm vận hành van để ngăn chặn việc vô tình mở van. Vỏ bằng nhựa nhiệt dẻo cách nhiệt, nhẹ, chắc chắn, chịu được hóa chất và hoạt động hiệu quả trong các điều kiện khắc nghiệt.

Khóa van cổng cho tay cầm van có đường kính 165mm-250mm LOCKEY SGVL04
Mã sản phẩm: SGVL04
Đăng ngày 10-03-2022 11:10:31 PM
Giá : 965.000 đ

Khóa an toàn van cổng LOCKEY SGVL04 có chiều sâu 76mm và độ mở thân 89mm để sử dụng với tay nắm van có đường kính 5 "(165mm) đến 6,5" (254mm) và được sử dụng xung quanh tay cầm vận hành van để ngăn chặn việc vô tình mở van. Vỏ bằng nhựa nhiệt dẻo cách nhiệt, nhẹ, chắc chắn, chịu được hóa chất và hoạt động hiệu quả trong các điều kiện khắc nghiệt.

Khóa van cổng cho tay cầm van có đường kính 125mm-165mm LOCKEY SGVL03
Mã sản phẩm: SGVL03
Đăng ngày 10-03-2022 11:03:39 PM
Giá : 485.000 đ

Khóa an toàn van cổng LOCKEY SGVL03 có chiều sâu 53mm và độ mở gốc 63mm để sử dụng với tay nắm van có đường kính từ 5 "(127mm) đến 6,5" (165mm) và được sử dụng xung quanh tay cầm vận hành van để ngăn chặn việc vô tình mở van. Vỏ bằng nhựa nhiệt dẻo cách nhiệt, nhẹ, chắc chắn, chịu được hóa chất và hoạt động hiệu quả trong các điều kiện khắc nghiệt.

Khóa van cổng cho tay cầm van có đường kính 63mm-125mm LOCKEY SGVL02
Mã sản phẩm: SGVL02
Đăng ngày 10-03-2022 10:44:59 PM
Giá : 325.000 đ

Khóa an toàn van cổng LOCKEY SGVL02 có chiều sâu 46mm và độ mở gốc 45mm đối với tay nắm van có đường kính từ 2,5 "(63mm) đến 5" (125mm) và được sử dụng xung quanh tay cầm vận hành của van để ngăn chặn việc vô tình mở van. Vỏ bằng nhựa nhiệt dẻo cách nhiệt, nhẹ, chắc chắn, chịu được hóa chất và hoạt động hiệu quả trong các điều kiện khắc nghiệt.

Khóa van cổng cho tay cầm van có đường kính 25mm-64mm LOCKEY SGVL01
Mã sản phẩm: SGVL01
Đăng ngày 10-03-2022 07:57:24 AM
Giá : 245.000 đ

Khóa van cổng LOCKEY SGVL01 có chiều sâu 40mm và độ mở gốc 25mm cho tay van đường kính 1 "(25mm) đến 2,5" (64mm), được sử dụng để bao bọc xung quanh tay cầm vận hành van để ngăn chặn việc vô tình mở van. Vỏ bằng nhựa nhiệt dẻo cách nhiệt, nhẹ, chắc chắn, chịu được hóa chất và hoạt động hiệu quả trong các điều kiện khắc nghiệt.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi